Scroll
AI Readiness

AI Readiness Assessment

องค์กรคุณพร้อมสำหรับ AI หรือยัง ?ประเมินความพร้อมขององค์กรกับเราฟรี เพียงกรอกแบบฟอร์ม

เริ่มต้นกรอกแบบฟอร์ม
กรอกฟอร์มได้ที่นี่ สงสัยสอบถามโทร 02-024-9119

เตรียมความพร้อมให้ธุรกิจของคุณตั้งแต่วันนี้

AI Readiness Assessment คือ แบบประเมินความพร้อมขององค์กรในการพัฒนาและ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยี รวมถึงการปรับตัวเชิงนโยบาย เพื่อรองรับการนำเข้าและใช้งานองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการวางเป้าหมายและแผนงานสำหรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

Data Wow ให้บริการโดยเราจะจัดทีมงาน Data Experts เพื่อสอบถามข้อมูลและทำความเข้าใจบริบทภาพรวมขององค์กรในด้านต่าง ๆ หลังจากนั้นจะประเมินคะแนนด้วย แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นและชี้แจงสิ่งที่ควรแก้ไขตามลำดับ

quote mark

ทำไมองค์กรของคุณถึงควรประเมินความพร้อม ในการใช้งาน AI

เพื่อประเมินศักยภาพขององค์กรเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยประเมินจาก 4 ด้านหลักดังนี้

กลยุทธ์
StarStarStarStarStar
Strategy
ความสามารถในการปรับตัว
StarStarStarStarStar
Adaptability
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล
StarStarStarStarStar
Data Infrastructure
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
StarStarStarStarStar
Tech Capabilities

โดยคุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพขององค์กร พร้อมคำแนะนำ และแนวทางปฏิบัติในการยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

ทำไมต้องประเมิน AI Readiness Assessment กับเรา

Data Wow คือผู้ให้บริการ AI Software Development ชั้นนำในไทย เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปพร้อม ๆ กับเรา เสมือนเป็นคู่ค้าที่เข้าใจกัน และเติบโตไปด้วยกัน เริ่มเตรียมความพร้อม ให้ธุรกิจของคุณตั้งแต่วันนี้

สิ่งที่คุณจะได้รับ

Extensive Report

คุณจะได้รับ report ที่ประกอบด้วยคะแนน ประเมินในแต่ละด้าน พร้อมคำอธิบายถึงสิ่งที่ ควรปรับปรุงและแนวทางการจัดลำดับความ สำคัญสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติ

Free Consultation Session(s)

คำปรึกษาเพิ่มเติมจาก Data Experts ที่จะช่วย ในเรื่องของการจัดการและบริหารข้อมูลภายในองค์กร รวมถึงต่อยอดสู่การนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในการทำโครงการต่าง ๆ

คุณสามารถชมตัวอย่างไฟล์การประเมินได้ที่นี่

AI Readiness SamplePDFAI readiness sample.pdf

แบบฟอร์มเพื่อรับการประเมิน

+66