AI ในอุตสาหกรรมไทย การพัฒนาที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของคุณ

AI ในอุตสาหกรรมไทย การพัฒนาที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของคุณ

เพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจด้วยการนำ AI ไปใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม

เมื่อพูดถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะในกลุ่มของ AI คงต้องบอกว่าในทุกวันนี้มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งถ้าเป็น AI ในอุตสาหกรรมด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการนำ AI ในอุตสาหกรรมมาใช้ในหลากหลายภาคส่วน ซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยี และรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ เนื่องจาก AI ในอุตสาหกรรมนั้นมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทั้งในอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ การเงินการธนาคาร อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หรือแม้กระทั่งในภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ตาม

ข้อดีของการนำ AI เข้ามาใช้งานในอุตสาหกรรม

ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลสามารถทำได้อย่างเป็นระบบ

อาจจะพูดได้ว่า ‘ข้อมูล’ คือปัจจัยสำคัญในการทำงานของ AI เพราะถ้าหากไม่มีข้อมูล AI ก็จะไม่สามารถเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ ทำให้ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากที่สุด ซึ่งการนำ AI เข้ามาใช้นั้นจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล การทำความสะอาดและจัดเก็บข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์และนำข้อมูลไปใช้งาน สำหรับในประเทศไทยมีการใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียในระดับสูง ทำให้มีข้อมูลไหลเวียนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดการและบริหารด้านข้อมูล จะช่วยให้ข้อมูลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การนำ AI เข้ามาใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยังจะช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนต่าง ๆ ได้อย่างมหาศาล

การเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาพฤติกรรมลูกค้า

ในอดีต กว่าเราจะเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าก็อาจจะต้องใช้เวลานานในการรวบรวมข้อมูลและศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย แต่ในปัจจุบันที่มีการนำ AI เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้เราสามารถศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เช่น ในภาคการเงินการธนาคาร กว่าจะรู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของลูกค้า ที่จะย้ายบัญชีเงินฝากไปยังธนาคารอื่น หรือไม่สนใจสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารเดิมนั้น ต้องใช้เวลาในการศึกษาจากพฤติกรรมต่าง ๆ แต่ในปัจจุบัน เมื่อนำ AI เข้ามาตรวจจับพฤติกรรมเสี่ยง สามารถทำให้เรารู้ว่า หากมีลูกค้าท่านใดที่ต้องการทำธุรกรรมหรืออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการปิดบัญชี ระบบ AI จะทำการวิเคราะห์และจัดส่งข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เพื่อลดโอกาสที่ลูกค้าจะย้ายไปใช้บริการของธนาคารอื่นได้ เป็นต้น

enter image description here

แนวโน้มของการนำ AI เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ต้องบอกว่าเทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์นั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดประสบการณ์ของลูกค้า รวมถึงคาดเดาพฤติกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตอบ Chatbot ลูกค้า การคาดเดาพฤติกรรมการสั่งซื้อเพื่อวางแผนจัดส่งสินค้าล่วงหน้า หรือแม้กระทั่งการเสนอขายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในด้านการขนส่งสินค้า เพราะเมื่อนำ AI เข้ามาใช้งาน ยังตอบโจทย์ในเรื่องของการคำนวณพื้นที่ในการจัดส่งสินค้า และการวางแผนด้านการขนส่ง ไปจนถึงความผันผวนของปริมาณการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ก็จะช่วยให้สามารถคาดการณ์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ในฟากของอสังหาริมทรัพย์ การนำ AI เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ให้ผลลัพธ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Chatbot เพื่อตอบคำถามผู้ที่สนใจข้อมูลอสังหาริมทรัพย์โครงการต่าง ๆ แล้วส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตัวจริงเมื่อจำเป็น ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลกับลูกค้า และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย นอกจากนี้แล้ว ยังมีการนำ AI เข้ามาใช้ในด้านการวิเคราะห์ วางแผน สำรวจโครงสร้างต่าง ๆ ก่อนทำการก่อสร้าง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งการนำ Big Data เข้ามาใช้เพื่อทำนายมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องนำ AI เข้ามาช่วยตรวจสอบและติดตามการเกิดเหตุการณ์ ที่สามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดได้ เป็นต้น

อุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

สำหรับในธุรกิจด้านการเงินและการธนาคารก็มีการนำเอา AI เข้ามาใช้งานในอุตสาหกรรมนี้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งการนำ AI เข้ามาใช้วิเคราะห์คาดการณ์เกี่ยวกับการลงทุนหรือการออมเงินต่าง ๆ ที่ส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาว

เพื่อพัฒนาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของคุณ ที่ Data Wow เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้การดูแลคุณอย่างเต็มที่ เพื่อนำ AI เข้ามาปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ เพื่อรองรับการทำงานในหลากหลายรูปแบบ ติดต่อเราได้ทางอีเมล sales@datawow.io หรือโทร. 02-2024-5560