ทำความรู้จัก Data Science ศาสตร์แห่งการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ที่สำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

ทำความรู้จัก Data Science ศาสตร์แห่งการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ที่สำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

ปัจจุบันนี้มีข้อมูลเกิดขึ้นอย่างมหาศาลในทุก ๆ วัน โดยเฉพาะข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต ทั้งจาก E-mail ไฟล์เอกสาร ภาพถ่าย ไฟล์เสียง ไปจนถึงฟีดหรือโพสต์ต่าง ๆ บนโซเชียลมีเดีย ข้อมูลมหาศาลเหล่านี้ ถูกเรียกว่า Big Data ซึ่งมีการสร้างขึ้นใหม่และไหลเวียนอยู่ในระบบตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ทำให้หลาย ๆ บริษัทเห็นถึงข้อดีของการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งาน

อย่างไรก็ตาม การจะนำข้อมูล Big Data ไปใช้งานต่อให้เกิดประโยชน์ได้นั้น จำเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดข้อมูลเสียก่อน ไม่เช่นนั้นข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์จะปะปนไปด้วย การจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ คือการทำ Data Cleansing ด้วยการใช้ Data Science ในการคัดกรองข้อมูลนั่นเอง

Data Science คืออะไร

Data Science เป็นกระบวนการที่นำเอาข้อมูลมหาศาลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ โดยจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่า Data Expert หรือ Data Scientistในการจัดการและนำข้อมูลที่มีอยู่มาทำ Data Cleansing หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่จากชุดข้อมูลที่มีอยู่ และนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Data Science สำคัญอย่างไรต่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน

ปัจจุบัน Data Science ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลทางธุรกิจที่เกิดขึ้นมหาศาล เป็นสิ่งที่ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปวิเคราะห์และต่อยอดสู่การผลิตสินค้าให้ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

จึงอาจกล่าวได้ว่า สำหรับคนทำธุรกิจแล้ว ข้อมูลเหล่านี้คือสินทรัพย์ล้ำค่า ที่มีประโยชน์ต่อการนำข้อมูลไปวิเคราะห์วิจัย เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากในองค์กรใหญ่มีการนำ Big Data และ Data Science เข้าไปใช้ในกระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะทำให้องค์กรสามารถสร้างแต้มต่อทางธุรกิจและก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

ขั้นตอนของการทำ Data Science เพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. เก็บข้อมูล (Collect)

ในการเก็บข้อมูลนั้น สามารถทำได้หลากหลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ต้องการเก็บ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ Log จากผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อบันทึกการกระทำต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน หรือจะเป็นการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ ก็ตาม โดยสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจุดประสงค์ของการใช้ข้อมูลคืออะไร และมีข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องการเลือกไปใช้งาน

2. จัดการข้อมูล (Manage)

หลังจากเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเลยก็คือการทำความสะอาดข้อมูลหรือ Data Cleansing นั่นเอง โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาจำนวนมากในการจัดการ แต่เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บลงฐานข้อมูลในแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม โดยที่จะต้องพิจารณาถึงนโยบายขององค์กรร่วมด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป

3. วิเคราะห์และนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ (Analyze and Decision )

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจำเป็นต้องอาศัยความสามารถในการเขียนโปรแกรม เพื่อนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาใช้ในการวิเคราะห์ต่อยอดทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์เพื่อหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลเพื่อนำมาปรับแผนการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลการทำงานและจัดกิจกรรมทางการตลาดให้เหมาะสม เป็นต้น

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จะมุ่งเน้นไปที่การหาข้อมูลเชิงลึก และดูสถิติต่าง ๆ จากนั้นจึงจะนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยตัดสินใจทางธุรกิจให้เฉียบขาดในท้ายที่สุด

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนในองค์กรประเภทใด แต่หากสนใจเกี่ยวกับ Big data หรือ Data Science เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานให้ง่าย สะดวก และคล่องตัวมากขึ้น สามารถติดต่อ Data Wow ได้ทันที เราคือผู้เชี่ยวชาญในการทำงานด้าน Data ที่รองรับความต้องการหลากหลายรูปแบบ พร้อมให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพ ติดต่อเราได้ทางอีเมล sales@datawow.io หรือโทร. 02-024-5560