WowFaceVerificationAPI

บริการตรวจจับใบหน้าของบุคคลเพื่อยืนยันตัวตน และการจำแนกใบหน้าในระบบ e-KYC โดยประมวลผลจากการเปรียบเทียบภาพสองภาพว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่

ทดลองอัปโหลดรูป

WhyWowFaceVerificationAPI?

หนึ่งในเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีการพัฒนาก้าวไกล และมีบทบาทกับชีวิตของเรามากที่สุดก็คือ เทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้า ระบบนี้นิยมถูกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราอย่างเห็นได้ชัดผ่านการใช้สร้างระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อทำการยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรมทางการเงิน การอนุญาตให้เข้าถึงพื้นที่ในอาคาร (Access control) หรือ ระบบรักษาความปลอดภัยในมือถือของเราอีกด้วยด้วย โดยโมเดลจะเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้าเพื่อระบุว่าใบหน้าที่ตรวจจับได้ตรงกับบุคคลใด

WowFaceVerification


อัปโหลดไฟล์ รูปภาพของคุณบน WowFaceVerification
Preparing...
API

Face Verification นั้นเป็น AI Model ที่ต่อยอดมาจาก Face Embedding เมื่อใช้งาน [Face Embedding ของ Data Wow] ผ่าน API Endpoint สามารถแยกใบหน้าได้ตาม Biometrics Guideline ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ False Acceptance Rate (FAR) ที่ 0.36% และ False Rejection Rate (FRR) ที่ 0.05% สามารถนำไปใช้ในการจำแนกใบหน้าในระบบ e-KYC

Accuracy

ติดต่อเราวันนี้! ที่ sales@datawow.io หรือ โทร 02-024-5560

บริษัท เดต้า ว้าว จำกัดเลขที่ 1778 อาคารซัมเมอร์ฮับออฟฟิศ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

อีเมล์: sales@datawow.io
โทร: 02-024-5560