บริการ AI Development Consulting และ Machine Learning

เมื่อ AI และ Machine Learning เริ่มเป็นที่นิยมในทุกภาคอุตสาหกรรมของไทย ทำให้องค์กรต่างต้องการที่จะนำหน้าคู่แข่งด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสานรวมกับการทำธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานและการนำไปพัฒนาเพื่อให้สามารถพัฒนาธุรกิจไปข้างหน้าได้Data Wow ผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาด้าน AI กับ Machine Learning ทั้งด้านซอฟต์แวร์และการฝึกอบรม เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทของคุณให้เติบโตและเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

AI Consultation

การเติบโตของเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องตามให้ทัน

เนื่องจาก AI และ Machine Learning ถือเป็นก้าวใหญ่ในการเปลี่ยนแปลง บางครั้งหากก้าวตามไม่ทัน อาจจะทำให้ธุรกิจหรือทีมของคุณไม่สามารถดำเนินงานไปข้างหน้าได้รวดเร็วอย่างที่ใจต้องการ จนทำให้เกิดการติดขัดและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหน ทำให้การมองหาตัวช่วยในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ AI กับ Machine Learning เพื่อเข้ามาพัฒนาการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นและต่อยอดสำหรับอนาคตได้อีกด้วยเช่นกัน

เมื่อองค์กรนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการยกระดับและเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อองค์กรมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมกระบวนการการผลิต การประสานงานต่างๆ ไปจนถึงการวางแผนกลยุทธ์ทั้งการทำงานและการคาดการณ์สำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่มากที่สุด

บริการ AI กับ Machine Learning จาก Data Wow

เพื่อก้าวนำหน้าคู่แข่ง การเลือกเครื่องมือ Machine Learning และ AI เพื่อเข้ามาใช้ในการทำงานสำหรับองค์กรจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนในองค์กรมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางองค์กร การวางแผนการทำงาน ไปจนถึงการพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่ Data Wow เราให้บริการด้าน Machine Learning และ AI ควบคู่กันไปด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้

AI Development and Consultation

การให้บริการด้าน AI Development และ Consultation ของเรานั้น เราให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการพัฒนาโมเดล AI และบริหารจัดการข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างเต็มที่ และพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม ด้วยทีมนักพัฒนาชั้นนำของประเทศไทย ที่พร้อมเข้ามาดูแลและจัดการการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Text Mining

Text Mining หรือการทำเหมืองข้อความ ที่เป็นการนำข้อมูลที่เป็นตัวอักษรมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ที่ถูกซ่อนอยู่ภายในข้อมูล เพื่อนำมาปรับใช้ให้ตอบโจทย์ต่อการทำธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ที่ Data Wow เราสามารถสร้าง Natural Language Processing (NLP) โมเดลที่เข้าใจถึง 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ที่สามารถประเมินความรู้สึกของข้อความนั้นๆ ได้ เช่น ข้อความเชิงความรู้สึก เพื่อนำมาประเมินความคิดเห็นของลูกค้าบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

Image Recognition

ที่ Data Wow เรามีทีมที่มีประสบการณ์และทักษะในการให้บริการ AI กับ Machine Learning ที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลและจดจำภาพต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า Image Recognition เพื่อนำมาวิเคราะห์ส่วนประกอบของภาพทั้งวัตถุที่ต้องการ ใบหน้า อารมณ์ และข้อความต่างๆ รวมถึงเครื่องมือ Image Labelling ที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนการจัดประเภทข้อมูลให้ง่ายขึ้นภายในไม่กี่ขั้นตอน