ก้าวให้ทันยุคเทคโนโลยีกับการนำ AI เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม

ก้าวให้ทันยุคเทคโนโลยีกับการนำ AI เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม

AI ในกลุ่มสายการผลิต สำคัญอย่างไรในยุค 5.0

ในการทำงานภายในโรงงาน เครื่องจักรไม่ได้เป็นเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวที่ช่วยขับเคลื่อนการทำงานในสายงานการผลิต แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง AI ในกลุ่มสายการผลิต เข้ามาปรับใช้ในโรงงานด้วยเช่นกัน เพื่อช่วยทุ่นแรง และเพิ่มความแม่นยำ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น

AI หรือ Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีด้านระบบการประมวลผลที่มีความสามารถในการจัดการเชิงข้อมูล การเรียนรู้ชุดคำสั่งต่าง ๆ ไปจนถึงการนำข้อมูลที่ป้อนเข้าไปมาใช้ในการวิเคราะห์ ทำให้สามารถนำมาต่อยอดและพัฒนาธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ โดยสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น

  • Natural Language Processing หรือ NLP เป็นการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำความเข้าใจและประมวลผลภาษาของมนุษย์ทั้งตัวอักษรและเสียงพูด เพื่อช่วยประเมินความรู้สึกของข้อความนั้น ๆ และสามารถนำมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
  • Computer Vision เป็นการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อจำแนกความแตกต่างของวัตถุในภาพ
  • Robotics เป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องกลหรือหุ่นยนต์ให้สามารถตอบโจทย์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Expert System เป็นการสร้างความชำนาญเฉพาะด้านให้กับระบบคอมพิวเตอร์ โดยป้อนข้อมูลต่าง ๆ ลงไปในระบบ เพื่อให้ AI ทำงานแทนผู้เชี่ยวชาญ

AI ในอุตสาหกรรม ใช้ในด้านไหนได้บ้าง

นอกจากนี้แล้ว AI ยังมีบทบาทในการทำงานโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมในกลุ่มสายการผลิตที่จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานและการดำเนินธุรกิจของคุณให้สามารถเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องมากที่สุด ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่า เราจะสามารถนำ AI เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมในด้านใดบ้าง

การตรวจจับข้อบกพร่องของสินค้า

เรื่องของการตรวจจับข้อบกพร่องของสินค้าคือสิ่งที่เห็นได้อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการนำระบบ AI เข้ามาใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิด กล้อง Camera-as-a-sensor ที่คอยตรวจจับระหว่างการทำงาน ลดข้อบกพร่อง ปรับปรุงการผลิต เพื่อลดชิ้นงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน และลดต้นทุนการผลิตได้อย่างตรงจุดมากที่สุด

เพราะเหตุผลใดที่ทำให้การใช้ AI ในการตรวจจับข้อบกพร่องของสินค้าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ นั่นก็เป็นเพราะ ในการผลิตชิ้นงานโดยทั่วไปนั้น บางครั้งอาจมีการคลาดเคลื่อนของระบบ จนทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหาย เมื่อทิ้งไว้นาน ๆ ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ แต่เมื่อนำเอาเทคโนโลยี AI ที่ใช้สำหรับการตรวจจับข้อบกพร่องของสินค้า ก็จะช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ว่า สินค้าชุดไหนบ้างที่เกิดความเสียหาย หรือต้องปรับปรุงการผลิตในส่วนไหนบ้าง และเมื่อทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย จึงค่อยเริ่มต้นการผลิตอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลดีและสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ หากมีการแก้ไขตั้งแต่เนิ่น ๆ นั่นเอง

การคาดการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องจักร

เครื่องจักรถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานในโรงงานอย่างมาก ถ้าหากเครื่องจักรเกิดหยุดทำงานอย่างกะทันหันเพราะการขัดข้องหรือชำรุด อาจทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจัดส่งสินค้าตามมาได้ แต่หากมีการนำระบบ AI เข้ามาใช้งาน ก็จะช่วยให้มีระบบการทำงานที่สะดวกมากขึ้น เพราะระบบ AI จะมีการเก็บบันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอาไว้อย่างเป็นระเบียบ เพื่อทำการประเมินและคาดการณ์ว่าระบบเครื่องจักรจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงสามารถวางแผนเพื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในช่วงเวลาที่คาดการณ์ ทำให้การทำงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ คล่องตัวมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร ลดการเกิดปัญหาของเครื่องจักร ประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยในการทำงาน

เมื่อมีการนำระบบ AI เข้ามาใช้ในกลุ่มสายการผลิตแล้ว ยังจะสามารถช่วยให้เราสามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้สะดวกยิ่งกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อตรวจจับใบหน้า และพฤติกรรมต่าง ๆ ไปจนถึงสามารถตรวจจับการแต่งกายให้เหมาะสมกับการเข้าทำงานภายในโรงงานหรือในพื้นที่อันตรายต่าง ๆ ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมและคาดการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงงาน และทำให้เราหาวิธีป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นได้อีกด้วย

จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการนำระบบ AI เข้ามาใช้งานในกลุ่มสายการผลิต ก็จะสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัย รวมถึงความรวดเร็วต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบ ส่งเสริมศักยภาพในทางธุรกิจให้คุณสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคปัจจุบันและก้าวทันอนาคต

ติดต่อทีมของเราได้ที่นี่ sales@datawow.io หรือโทร. 02-024-5560