ความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับ Data Scientists

ความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับ Data Scientists

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientist) คือใคร?

ก่อนอื่น เรามาเริ่มกันกับคำถามที่ว่า นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีหน้าที่อะไร?

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นผู้ที่คอยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างเรียบร้อยและข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่แน่นอนจำนวนมาก พวกเขาวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดเรียงข้อมูลที่มีประโยชน์ ผ่่านวิธีการของวิทยาการข้อมูล สถิติศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ภายในองค์กร

การเปรียบเทียบระหว่าง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล กับ วิศวกรซอฟท์แวร์ (software engineer) วิศวกรข้อมูล (data engineer) และนักวิเคราะห์ธุรกิจ (business analyst)

มีตำแหน่งงานมากมายที่มีหน้าที่ซ้อนทับกันในตลาด Big Data แต่ถึงอย่างนั้น มันก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่จะแยกให้ออกว่าตำแหน่งงานไหนทำหน้าที่อะไร โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังคิดที่จะทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยแล้ว โดยแต่ละตำแหน่งต่างก็มีความสำคัญของมัน และความสำคัญนี้จะช่วยเสริมส่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้เรามีทีม Big Data ที่แข็งแกร่ง

ด้านล่างนี้คือแผนภาพที่จะช่วยแบ่งบทบาทหน้าที่ตามการทำงานหลักของแต่ละงาน ซึ่งอ้างอิงมาจากบทความของ Kevin SchmidtBiz

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล vs วิศวกรซอฟท์แวร์

วิทยาศาสตร์ข้อมูลจะมุ่งเน้นไปที่การรวมรวบข้อมูลและประมวลผล ในขณะที่วิศวกรซอฟท์แวร์จะเน้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชั่น และความสามารถในการใช้งานของผู้ใช้ ถึงทั้งสองตำแหน่งจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำโปรแกรม วิทยาศาสตร์ข้อมูลจะใช้หลักสถิติศาสตร์ และ machine learning ส่วนวิศวกรซอฟท์แวร์จะให้ความสำคัญกับภาษาในการเขียนโค้ดมากกว่า

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล vs นักวิเคราะห์ธุรกิจ

ในขณะที่วิทยาศาสตร์ข้อมูลยืนพื้นหลัก ๆ ด้วยหลักสถิติ การจำลองข้อมูล การวิเคราะห์และระบบอัลกอริธึ่ม จุดแข็งของนักวิเคราะห์ธุรกิจอยู่ที่ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่่างทีมและความสามารถในการตัดสินใจเรื่องสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ

พวกเขาจะต้องสื่อสารได้ดีกับทั้งนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ C-suite รวมถึงกับฝ่ายขายและการตลาด เพื่อช่วยให้การตัดสินใจที่อิงข้อมูลเป็นหลักเป็นไปได้รวดเร็วมากขึ้น และหากเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจฝีมือเยี่ยม พวกเขายังมีความสามารถในการอ่านสถิติ ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถรวบรวมความเป็นไปได้และเทรนด์ที่น่าสนใจจากข้อมูลในอดีต

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล vs วิศวกรข้อมูล

ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลทำการวิจัยและเรียบเรียงข้อมูลออกมาให้เห็นภาพ วิศวกรข้อมูลจะเป็นคนที่คอยตรวจสอบว่าข้อมูลเหล่านั้นโอนถ่ายผ่านไปป์ไลน์ได้อย่างถูกต้อง พวกเขาเป็นเหมือนวิศวกรซอฟท์แวร์ที่สามารถสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือนักวิเคราะห์ในการพิจารณาข้อมูลอย่างถูกต้อง

Hackerrank